Enable Education

Enable Education bedriver konsultverksamhet inom skolutveckling, personalutveckling, handledning och ledarskap för både näringsliv och offentlig sektor. Med erfarenhet inom projektledning av olika utvecklingsarbeten inom skola och kommun samt handledning, kollegialt lärande, föreläsning och annan utbildning.

Tillsammans möjliggör vi lärande, utveckling och mod att våga växa!

Sara Karlsson

Jag är utbildad gymnasielärare och har flera års erfarenhet av arbete i gymnasieskolans olika program där jag även haft ett försteläraruppdrag med särskilt fokus på utvecklingsfrågor både lokalt men även i regionala, nationella och internationella projekt. Uppdrag inom lärarutbildning, kollegialt lärande och värdegrundsarbete har gett värdefulla erfarenheter inom handledning och projektledning. Även arbete på svensk skola utomlands har gett ovärderlig kunskap och perspektiv på flexibilitet, lyhördhet och kulturella synsätt som fortsatt har präglat mitt syn- och förhållningssätt på utveckling och lärande. Min drivkraft och inställning till att våga växa som individ och organisation har ständigt lockat fram nya möjligheter. För mig är utvecklingsresan viktig där både utmaning och fokus på den hållbara individen är grundläggande. Detta är något som är djupt rotat i mitt arbetssätt och som jag även använt i min roll som instruktör och utbildare inom gruppträning, ledarskap och hälsa.

Nyheter

Falvir AB ingår samarbete med MOSO AS

Falvir AB är stolt investerare i norska bolaget MOSO AS (Mentoring and Observation SOftware) som har utvecklat ett unikt redskap för att öka kvaliteten, interaktiviteten och förbättra responsen i handledningsprocessen i professionsutbildningar. Det unika digitala redskapet ger med sina multi-modala funktioner observationsunderlag som höjer handledningens kvalitet, ökar medveten-heten vid mottagande av respons och synliggör lärande…

Read more
Läs fler nyheter