Falvir AB ingår samarbete med MOSO AS

Falvir AB är stolt investerare i norska bolaget MOSO AS (Mentoring and Observation SOftware) som har utvecklat ett unikt redskap för att öka kvaliteten, interaktiviteten och förbättra responsen i handledningsprocessen i professionsutbildningar. Det unika digitala redskapet ger med sina multi-modala funktioner observationsunderlag som höjer handledningens kvalitet, ökar medveten-heten vid mottagande av respons och synliggör lärande…