Falvir AB är stolt investerare i norska bolaget MOSO AS (Mentoring and Observation SOftware) som har utvecklat ett unikt redskap för att öka kvaliteten, interaktiviteten och förbättra responsen i handledningsprocessen i professionsutbildningar.

Det unika digitala redskapet ger med sina multi-modala funktioner observationsunderlag som höjer handledningens kvalitet, ökar medveten-heten vid mottagande av respons och synliggör lärande genom hela handlednings-processen.

MOSO har idag ca 3500 unika användare i Norden där Högskolan i Halmstad varit ledande i utvecklingen på den svenska marknaden.

MOSO är framtaget och utvecklat med hjälp av forskare vid Högskolan i Halmstad, Universitetet i Agder och Universitetet i Tromsö där MOSO främst används vid den verksamhetsförlagda delen på lärarutbildningen och i kollegialt lärande sammanhang. MOSO tar nu steget och utvecklar nya och befintliga kundsegment för att möta behovet på kvalitet i handledning, coachning och vägledning.

«MOSO har ambisjon om å lykkes internasjonalt med vår forskningsbaserte teknologi. Teknologien bidrar til økt utdanningskvalitet og bidra til mer effektiv gjennomføring av hele praksisforløpet i høyere profesjonsutdanning. Partnerskapet med Falvir AB gir selskapet et nordisk fotfeste og tilfører selskapet kapital, pedagogiske ressurser og økt gjennomføringskraft til å lykkes med vår internasjonale ambisjon. Falvir har inngående kjennskap og erfaring med MOSO gjennom deltagelse i forskningsprosjekter ved Høgskolan i Halmstad og vi er sikre at synergiene ved partnerskapet skal komme våre brukere til gode» – säger Tormod Næss , VD för MOSO AS.

Falvirs dotterbolag Enable Education Sweden AB inleder dessutom ett samarbete med MOSO med fokus på etablering av den digitala plattformen på den svenska marknaden och projektutveckling och stöd för nya och befintliga kunder i Norden.

Vi ser med spänning fram emot att vara en del av MOSOs fortsatta resa och utveckla teknologin och användningen av detta digitala verktyg. Vi tror starkt på MOSOs potential att möta och utveckla dagens och framtidens behov av kvalitativ handledning och synliggöra utvecklingsprocesser.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Sara Karlsson

VD – Enable Education

Country Manager Sweden – MOSO AS

sara.karlsson@moso.as

+46 70 647 69 68

Tormod Næss

VD – MOSO AS

tormod.nass@moso.as

+47 45 00 05 01